POPIS SVIH DJELATNIKA UREDA:

UNWTO Affiliate Member


Popis svih djelatnika Ureda

DJELATNIK

TELEFONSKI BROJ

E-MAIL

 

Kristina Alviž Rengel

(052) 377 - 515

kalviz@unipu.hr

 

Anja Bernobić

(052) 377 - 006

abernobic@unipu.hr

 

Vladimir Gnip

(052) 377 - 010

vgnip@unipu.hr

 

Marija Pržiklas Ribarić

(052) 377 - 010

mprzik@unipu.hr

 

Noris Rosanda

(052) 377 - 515

nrosanda@unipu.hr

 

Sandra Žajgar (052) 377 - 515 sandra.zajgar@unipu.hr