RANG-LISTE I RASPORED UPISA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA:

UNWTO Affiliate Member


Rang-liste i raspored upisa u 1. godinu preddiplomskih studija

Upute za upis i rang-liste (srpanjski rok)

Upisi u prvu godinu studija započet će 19. srpnja i trajati do 28. srpnja 2017. godine.

Upisi će se odvijati isključivo prema navedenom rasporedu.

Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa. 

Upute o proceduri upisa, uplati troškova upisa i školarina, i potrebnim dokumentima preuzmite u dokumentu:

Upute za upis i rang-liste (rujanski rok)

Upisi u prvu godinu studija u rujanskom roku vršit će se 20. i 21. rujna 2017. godine isključivo prema objavljenom rasporedu.

Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa. 

Upute za upis i rang-liste (3. upisni rok)

Upisi u prvu godinu studija (3. upisni rok) održat će se 6. listopada 2017. godine isključivo prema objavljenom rasporedu.

Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa.