RANG-LISTE I RASPORED UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA - 2. UPISNI ROK:

UNWTO Affiliate Member


Rang-liste i raspored upisa u 1. godinu diplomskih studija (2. upisni rok)

Upisi u prvu godinu studija u 2. upisnom roku održat će se 25. listopada 2017. godine.

Upisi će se odvijati od 11.30 do 13 sati u Uredu za studente i obrazovne programe u zgradi FET-a, Preradovićeva 1/1, Pula. Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa.


Repozitorij