ECTS KOORDINATORI:

UNWTO Affiliate Member


ECTS koordinatori Sveučilišta

FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA „DR. MIJO MIRKOVIĆ“

Kontakt: doc.dr.sc. Dean Sinković, MBA 

Email: dean.sinkov(at)unipu.hr

Tel: 052/377-067

Adresa: Preradovićeva 1/1, kabinet br.19, Pula

http://www.fet.unipu.hr/dean.sinkovic

 

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

Kontakt: Ivana Bančić Čupić, prof.
Email: ibancic(at)unipu.hr
Tel: 052/377-545
Adresa: Ivana M. Ronjgova 1, kabinet 23/A, Pula
http://www.unipu.hr/index.php?id=1848

Kontakt: doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin
Email: igcarlin(at)unipu.hr
Tel: 052/377-545
Adresa: Ivana M. Ronjgova 1, Pula
www.unipu.hr/index.php

 

FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA KROATISTIKU

Kontakt: dr.sc. Matija Jelača

Email: mjelaca(at)unipu.hr

Adresa: Ivana M. Ronjgova 1, Pula

http://www.unipu.hr/index.php?id=948

 

ODSJEK ZA POVIJEST

Kontakt: dr.sc. Robert Kurelić

Email: rkurelic(at)unipu.hr

Adresa: Ivana M. Ronjgova 1, Pula

http://www.unipu.hr/index.php?id=418&L=2%27%60

 

ODSJEK ZA ROMANSKU I KLASIČNU FILOLOGIJU

Kontakt: doc.dr.sc. Ante Matan

Email: amatan(at)unipu.hr

Adresa: Ivana M. Ronjgova 1, Pula

 

ODSJEK ZA TALIJANISTIKU

Kontakt: dr. sc. Martina Damiani

Email: mdamiani(at)unipu.hr

Adresa: Ivana M. Ronjgova 1, Pula

http://unipu.hr/index.php?id=882

 

PREDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ JAPANSKI JEZIK I KULTURA

Kontakt: doc.dr.sc. Irena Srdanović

Email: isrdanovic(at)unipu.hr

Tel: 052/377-595

Adresa: Ivana M. Ronjgova 1, kabinet: 2. kat (prva vrata desno), Pula

 

MUZIČKA AKADEMIJA U PULI

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin

 

FAKULTET ZA INTERDISCIPLINARNE TALIJANSKE I KULTUROLOŠKE STUDIJE

Kontakt: dr. sc. Isabella Matticchio  

Email: isabella.matticchio@unipu.hr

Tel: 052/377-527

Adresa: Ivana M. Ronjgova 1, Pula

 

ODJEL ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Kontakt: prof.dr.sc. Valter Boljunčić

Email: vbolj(at)unipu.hr

Tel: 052/377-056

Adresa: Preradovićeva 1/1, kabinet br. 20, Pula

http://www.unipu.hr/index.php?id=2005

 

ODJEL ZA PRIRODNE I ZDRAVSTVENE STUDIJE

Kontakt: dr.sc. Gioconda Milotti

Email: gmillotti(at)unipu.hr

Tel: 052/804-781