Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PODRŠKA STUDENTIMA S INVALIDITETOM:


Obavijesti
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 16. studenog 2017. godine donio je odluku o raspisivanju natječaja za odabir studenata – asistenata za potporu studentima s motoričkim poremećajima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2017./2018. Natječaj se raspisuje za dva (2) studenta – asistenta, a studenta – asistenta može izabran samo redoviti student Sveučilišta.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli će tijekom akademske godine 2017./2018. organizirati potporu studentima s motoričkim poremećajima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (dalje: Sveučilište). Potpora se organizira pomoću studenta – asistenta u nastavi. Za odabir asistenata u nastavi, ovisno o broju studenata s motoričkim poremećajima, Sveučilište će raspisati natječaj koji će biti dostupan na službenim sveučilišnim mrežnim stranicama.
Studenti se javljaju jer su zbog preseljenja sa stare stranice Sveučilišta (http://arhiva.www.unipu.hr/index.php?id=1583) na novu stranicu (https://www.unipu.hr/studenti/podrska_studentima_s_invaliditetom) uočili novije datume objava. Međutim, svi sadržaji stranice " Podrška studentima s invaliditetom " su stari tj. nema novih natječaja i drugih objava. Molimo za vaše strpljenje jer će nova obavijest biti objavljena kroz nekoliko dana.
Evidencija studenta s invaliditetom koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Tijekom 2012. godine dvije predstavnice Sveučilišta prošle su program Edukacije edukatora u sklopu  Tempus projekta Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - EduQuality . Edukatorice su u 2012. održale edukativne radionice za nastavno, stručno i administrativno osoblje fakulteta o načinima prilagodbe akademskog okruženja studentima s invaliditetom.