Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

ODBOR ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD:


Odbor za znanstveni i umjetnički rad

Odbor za znanstveni i umjetnički rad stručno je tijelo Senata Sveučilišta.

Članovi Odbora za znanstveni i umjetnički rad

Popis članova nalazi se na stranici:

Stručni suradnik Odbora za znanstveni i umjetnički rad je Mieta Bobanović (kontakt mail: mieta.bobanovic(at)unipu.hr, kontakt tel. 052/377-554).