JAVNA NABAVA:

UNWTO Affiliate Member


Javna nabava

Obavijest sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016):

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, kao naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa sukladno odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016).


Repozitorij