fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Nacionalno računovodstvo

Godina studija: III

Smjer/ovi na kojem se kolegij sluša: Ekonomija - izborni kolegij

Nastavnici

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Lorena Mošnja-Škare

Asistent: doc.dr.sc. Ksenija Černe

Opis kolegija

Uvod u metodologiju računovodstvenog obuhvaćanja, obilježja, uloga računovodstva u suvremenom okruženju. Računovodstvena načela, standardi i politike. Financijski izvještaji s aspekta pripreme i uporabe. Računovodstvo imovine, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda. Usporedba poslovnog računovodstva i makroračunovodstva. Mjesto i razvoj društvenih računa u ekonomskoj teoriji. Razvoj sustava nacionalnih računa u tržišnim gospodarstvima, planskim, tranzicijskim gospodarstvima, zemljama u razvoju.
Temeljni koncepti za procjenu ekonomskih aktivnosti neke zemlje i prikazivanje njihovih rezultata te njenog ekonomskog položaja.
Granice nacionalnog gospodarstva, institucionalne jedinice, te njihovo grupiranje, vrste i grupiranje transakcija, tokovi među ekonomskim subjektima, stanja i njihov makroračunovodstveni obuhvat (evidencija). Računi tekućih transakcija, akumulacije te bilance, input-output sustav,  integrirani ekonomski računi, matrični prikaz sustava društvenih računa, ostali prateći računi. Strukturiranje sustava nacionalnih računa prema metodologiji UN (SNA 93), ESA 95. Sustav nacionalnih računa u Republici Hrvatskoj.
Upotreba makroračunovodstvenih informacija za potrebe makroekonomskog managementa, analitičke i prognostičke svrhe.

Literatura

Obvezna:

  1. Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank: System of National Accounts 1993, Brussels, Luxembourg, New York, Paris, Washington D.C. – prijevod  SNA ’93, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb.
  2. Office for Official Publications of the European Communities: European system of accounts - ESA 1995, Brussels
  3. Usher, D.: National Accounting and Economic Theory, Vol. I, E. Elgar.,1994
  4. Skupina autora (red. D. Gulin): Računovodstvo, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2006.

Izborna:

  1. Hewings, G.J.D. - Madden, M.: Social and Demographic Accounting, Cambridge University Press, Cambridge, 1995
  2. Shaikh, A.M. - Tonak, E.A.: Measuring the Wealth of Nations, the Political Economy of National Accounts, Cambridge University Press, Cambridge., 1994

Oblik nastave

Predavanja, seminari, samostalni zadaci, konzultacije, mentorski rad

Način polaganja ispita

Pismeni ispit 50%, kolokvij 25%, seminar (samostalni zadatak) 25% ukupne bodovne vrijednosti (6 ECTS). Pismeni ispit i seminar/zadatak obavezan je za sve studente.
Redovni studenti koji ne pristupe kontinuiranoj provjeri znanja (kolokviju) ili postignu negativni rezultat ili studenti uz rad, obavezni su izraditi dodatni zadatak/seminar iste bodovne vrijednosti kao kolokvij (1,5).